Nový rok začnú adventisti Desiatimi dňami modlitieb

Tematikou už tradičných novoročných Desiatich dní modlitieb, ktoré sa tentoraz uskutočnia od stredy 6. do soboty 16. januára 2016 je „Zostávať v Kristovi – mať plnosť života“. Počas týchto dní sa budú skupiny vo zboroch cirkvi adventistov na celom svete modliť za prijatie Ducha Svätého. Veriaci sa budú schádzať každý deň v dohodnutý čas osobne, po telefóne […]

Správa z knižnej evanjelizácie mládeže v Poprade

Od 12. do 19. júla sa v Poprade a v blízkom okolí uskutočnila knižná evanjelizácia mládeže. Zúčastnilo sa jej 11 študentov (z toho 6 dievčat) a jeden záujemca o prácu v knižnej evanjelizácii. Okrem nich sa akcie zúčastnili aj piati knižní evanjelisti. Počasie vyšlo úplne ideálne a dvojice študentov, odhodlane chodili po neďalekých dedinách. Nie je bežné vidieť, ako sa […]

Pozvánka na Benefičný koncert

Pozvánka na prednášky Willie Ramosa

Novoročné prianie

„Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“ Príslovia 3, 5 – 6 Vďaka Pánu Bohu môžeme posledné dni znova prežívať prelom nového a starého roka. Spomíname na chvíle pokoja, na okamihy radosti, kedy naše srdce jasalo a na tvári sme mali úsmev. […]

Hudobný Večer Dotkni sa neba

Hudobný večer v Bratislave!!! Prosím zdieľajte a ak sa vám dá, tak určite príďte  Ale ak sa vám nedá, tak priamy prenos nájdete na: http://mladez.casd.sk/online/

Novoročný príhovor 2014

Ani sme sa nenazdali, z Božej milosti sme prežili ďalší rok. Každý z nás zažíval denne veľa pekného, no bez pochyby sme museli zdolať i nejednu výzvu. Pán Boh pri nás stál v tých pekných okamihoch, ale podopieral nás aj v časoch, kedy sme museli zdolávať rôzne výzvy. Ak sme boli úspešní, pomohol nám načerpať […]