Áčko Sever začína

Severné Áčko

Áčko je … … trojročný motivačný tréning pre mladých ľudí (14-20 rokov).

  • pre tých, ktorí hľadajú seba a svoju cestu životom.
  • pre tých, ktorí túžia po hlbokom a živom vzťahu s Bohom.
  • pre tých, ktorí chcú slúžiť ľuďom podľa darov, ktoré dostali od Boha.
  • pre tých, ktorí sa modlia o to, aby ich Boh povolal ku konkrétnemu poslaniu.

Áčko je priestor pre mladých ľudí, kde môžu so svojimi rovesníkmi hľadať odpovede na otázky ako: „Kto som? Čo to vlastne znamená byť kresťanom? Aké poslanie má pre mňa Boh pripravené?“ Áčko, to je príležitosť dať Bohu šancu, aby sa mi dal spoznať tak, ako som to ešte nezažil. Áčko je možnosť presvedčiť sa, že bomboniéru môjho života naozaj pripravil sám Ježiš. Áčko je spôsob, ako sa naučiť počuť Boží hlas a vidieť Božiu ruku, ktorá mi ukazuje smer.

Ako to bude prebiehať? Počas roka budú štyri víkendové stretnutia jesenné, zimné, jarné, letné). Každé stretnutie je tematické. Jednotlivé témy budú predstavené prostredníctvom aktivít, workshopov, skupiniek, prednášok, diskusií, tvorivých dielní, kníh a samoštúdia.

Áčko je teda pre každého, komu stojí za to žiť tri roky intenzívne s Bohom a pre toho, kto sa nebojí, že ho Boh za tie tri roky zmení.

Prvé stretnutie bude 3.-5. októbra 2014 na chate niekde na severe (ešte upresníme

Prihlásiť sa najneskôr do 20. septembra 2014 poslaním prihlášky na mail

jplachy@pathfinder.sk môže každý od 14-20 rokov (a aj tí, ktorí do vekového rozmedzia nepatria, ale v prihláške vysvetlia, prečo sa chcú áčka zúčastniť)

Prihlásení budú mať zabezpečenú stravu a nocľah, cestovné bude preplatené

Potrebujete 5€ (účastnícky poplatok za 1. stretnutie), prezuvky, Bibliu, hudobný nástroj (ak máte/hráte), niečo na písanie (pero, zápisník)

Tešia sa na teba Jožko, Monika, Eddy, Lea, Robin, Veronika, Dávid, Jakub a Nika

„ČO JE ÁČKO? TO SA NEDÁ VYSVETLIŤ, TO TREBA ZAŽIŤ!“ (JFK)

Stiahnite si:

Comments are closed.