Novoročné prianie

„Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky.“
Príslovia 3, 5 – 6

PRIANIEVďaka Pánu Bohu môžeme posledné dni znova prežívať prelom nového a starého roka. Spomíname na chvíle pokoja, na okamihy radosti, kedy naše srdce jasalo a na tvári sme mali úsmev. Spomíname na chvíle, ktoré neboli ľahké, a kedy sme sa mohli spoliehať možno už len na Nebeského Otca, hoci to nebolo práve jednoduché.

Naše dni sú odlišné, každý prežívame inú etapu života a práve tie radosti i starosti sú rôzne. Pre niekoho sú najväčšou výzvou písomky či skúšky v škole. Iný zase môže zdolávať náročné pracovné povinnosti, pre ďalšieho môže byť tou najväčšou výzvou vôbec to, aby si v neľahkej finančnej situácii to zamestnanie našiel. Rodina či zdravie sú oblasťami, v ktorých prežívame požehnanie i ťažšie chvíle bez ohľadu na vek. Je však jedna vec, ktorá nás spája. Nezávisí od ničoho iného, než od nášho rozhodnutia ísť tou istou cestou, ktorá nás vedie za Ježišom . On je našim spoločným cieľom, spoločným smerom, spoločným dôvodom, pre ktorý po nej kráčame.

Na tejto ceste sa potrebujeme spoliehať predovšetkým na Neho. A hoci často zlyháme, On je tu vždy pre nás, ochotný odpustiť, povzbudiť a podporiť v tom, aby sme sa aj naďalej snažili vytrvať. A tak isto potrebujeme aj my ostatným spolupútnikom pomáhať, odpúšťať, povzbudzovať ich a podopierať ich práve vo chvíľach, kedy nevládzu. Zároveň však potrebujeme byť tými, ktorí si nechajú pomôcť, poradiť, ktorí sú ochotní počúvať. Ježiš nám totiž okrem svojej nekonečnej lásky dáva aj spoločenstvo, s ktorým zdieľame spoločný cieľ, a celý svet blízkych ľudí, s ktorými môžeme zdieľať jeho lásku.

Pre nadchádzajúci rok, ktorý budeme prežívať každý iným spôsobom, v iných podmienkach s rozličnými možnosťami, ale s rovnakým Cieľom, vám chceme zaželať Božie vedenie na spoločnej ceste. Jeho ochranu, Jeho požehnanie a Jeho pokoj. Nech všetky naše chodníky dokážeme zdolávať práve dôverujúc celým srdcom Hospodinovi!

Comments are closed.