Program pobožností a štúdia Biblie

Sobotné pobožnosti začínajú:

09:15 – začiatok rannej časti pobožnosti 

09:30 – štúdium sobotnej školy v malých skupinkách pre dospelých
09:30 – štúdium sobotnej školy v klube mládeže pre mladých
09:30 – štúdium sobotnej školy v detskom klube pre deti 

10:30 – ukončenie rannej časti pobožnosti

11:00 – začiatok dopoludňajšej časti pobožnosti
11:15 – kázanie pre deti (detský príbeh)
11:30 – kázanie
12:15 – piesne mládeže, zamyslenie…
13:00 – ukončenie dopoludňajšej pobožnosti

Spoločný program.