Program pobožností a štúdia Biblie

Sobotné pobožnosti začínajú:

09:15 – začiatok rannej časti pobožnosti 

09:30 – štúdium sobotnej školy v malých skupinkách pre dospelých
09:30 – štúdium sobotnej školy v klube mládeže pre mladých
09:30 – štúdium sobotnej školy v detskom klube pre deti 

10:35 – ukončenie rannej časti pobožnosti

10:45 – začiatok dopoludňajšej časti pobožnosti
11:00 – kázanie
11:45 – detský príbeh pre deti 
12:00 – piesne mládeže, zamyslenie…
12:15 – ukončenie dopoludňajšej pobožnosti

Spoločný program.