Klub zdravia

Klub zdravia mapa

Kluby zdravia a ich činnosť

Pod záštitou občianskeho združenia Život a Zdravie organizujeme činnosť Klubu zdravia aj u nás v Poprade. 

Kluby zdravia ponúkajú priestor pre širokú škálu aktivít: prednášky vyškolených lektorov, našich i zahraničných odborníkov, minikurzy prípravy zdravých jedál, príjemné spoločenské stretávanie jednotlivcov, rodín a kolektívov s cieľom teoretického a praktického spoznávania princípov programu NEW START.

Fungujú v rôznych mestách SR. Do Klubov zdravia sú pozývaní naši i zahraniční odborníci z rôznych oblastí zdravia i verejno-prospešného života. Pri zriaďovaní a činnosti Klubov zdravia spolupracujeme s predstaviteľmi miestnych samospráv a regionálnych masmédií.

Občianske združenie

Občianske združenie Život a zdravie je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom činnosti dobrovoľných lektorov systematicky usmerňuje a motivuje ľudí k harmonickému životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia a vysokej kvality života. Sme lektorskou organizáciou registrovanou ako občianske združenie. Od roku 1993 realizujeme na Slovensku širokú škálu aktivít v rámci primárnej zdravotnej prevencie  je NEW START.

Lektori

Dobrovoľní aktivisti odborníci (lekári, pedagógovia…) a vyškolení lektori, ktorí sami žijú zdravým životným štýlom. Každý lektor musí spĺňať dve kritériá pre oprávnenie svojej činnosti:

  • vedomostný potenciál v súlade s vedeckými poznatkami (školiaci proces lektorov je garantovaný univerzitou Loma Linda)
  • prezentovanie programu NEW START osobným príkladom

Odborným garantom našich zdravotno-vzdelávacích programov je renomovaná Loma Linda University (Kalifornia, USA), ktorá priebežne posiela svojich odborníkov na vzdelávanie lektorov občianskeho združenia.