Klub mládeže

Kanne 2018

Nám nezáleží na tom kto si, odkiaľ si, čo si robil, aký si… ale záleží nám na tom, že SI!

Príď medzi nás do Klubu mládeže (od 13r. – XYZ) vždy v piatok od 17hod.!

Rozprávame sa na rôzne témy, študujeme Bibliu, spievame, hráme hry, chodíme na výlety a víkendovky. Úplne bezpečné prostredie, priateľskí ľudia, teplý čaj a spoločný čas. Nevyskúšaš, nebudeš vedieť aké je to super, byť spolu! 

Mgr. Gabriel Kopilec

 

Kontakt, ak chceš vedieť viac:
Gabriel Kopilec
tel. č. 0902 707 860
e-mail: gabriel.kopilec@gmail.com 

 

 


Dňa 05.12.2018 sa konal koncert plný chvál s názvom „Si vzácny“.

Piesne si môžete vypočuť cez tieto odkazy 🙂  :  Piesne „Si vzácny“.
Ak budeš chcieť, budúci koncert spievaš s nami. 

Mládež zboru Poprad

Chodíme spolu aj na rôzne výlety. Cieľom je budovať naše vzájomné vzťahy, plánovať aktivity pre službu nášmu okoliu a hlavne spievať, chváliť nášho Pána!