Vitajte na stránke

Zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Poprad

O nás
Logo CASD

Adventisti siedmeho dňa prijímajú Písmo sväté za svoje jediné krédo a z neho odvodzujú základné vieroučné zásady. Uvedené výroky sú výrazom toho, ako cirkev učenie Písma svätého chápe a vyjadruje. K revízii týchto výrokov môže dôjsť pri zasadnutí Generálnej konferencie, ak je cirkev Duchom Svätým vedená k plnšiemu pochopeniu pravdy Písma, alebo ak nachádza výstižnejšie výrazové prostriedky na vyjadrenie učenia svätého Božieho slova.

Novinky

Pozývame vás na naše pobožnosti, ktoré sa konajú každú sobotu od 09:15hod.
Štúdiu Božieho slova - sobotných úloh začína od 09:30hod.
Detská sobotná škôlka plná hier a zábavy začína od 09:30 do 10:45hod.
Kázanie z Božieho slova od 11:15hod.

Pobožnosti

Klub zdravia Poprad

Z dôvodu karanténnych opatrení, je činnosť Klubu zdravia pozastavená. Prednášky naďalej pokračujú cez FB skupinu: https://www.facebook.com/groups/klubyzdravia.online/

CASD v karanténe

Na tomto odkaze nájdete veľa zaujímavých informácií a kázaní počas prípadnej karantény: https://www.facebook.com/groups/793416914516958

HOPE TV

Zaujímavé programy a filmová tvorba na HOPE TV  https://www.hopetv.sk/

Čo s deťmi?

Vo FB skupine Kresťanská mama vám ponúkame množstvo zaujímavých aktivít, videí a piesní pre deti v kresťanských škôlkach. 
https://www.facebook.com/search/top?q=kres%C5%A5ansk%C3%A1%20mama

"Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá."
Mt 6, 33

Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“
Amen, príď, Pane Ježišu!"
Zj 22,20