Vitajte na stránke

Zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Poprad

O nás
Logo CASD

Adventisti siedmeho dňa prijímajú Písmo sväté za svoje jediné krédo a z neho odvodzujú základné vieroučné zásady. Uvedené výroky sú výrazom toho, ako cirkev učenie Písma svätého chápe a vyjadruje. K revízii týchto výrokov môže dôjsť pri zasadnutí Generálnej konferencie, ak je cirkev Duchom Svätým vedená k plnšiemu pochopeniu pravdy Písma, alebo ak nachádza výstižnejšie výrazové prostriedky na vyjadrenie učenia svätého Božieho slova.

Aktuálne informácie

Pozývame vás na naše pobožnosti, ktoré sa konajú každú sobotu od 09:15 hod.
Štúdium Božieho slova - sobotných úloh začína od 09:30 hod.
Detská sobotná škôlka plná hier a zábavy začína od 09:30 do 10:45 hod.
Kázanie z Božieho slova od 11:15 hod.

Pobožnosti

Deti poznávajú Ježiša

Vo FB skupine Kresťanská mama vám ponúkame množstvo zaujímavých aktivít, videí a piesní pre deti v kresťanských škôlkach. Link klikom na ikonku.

CASD online

HOPE TV

Klub zdravia Poprad

"Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá."
Mt 6, 33

Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“
Amen, príď, Pane Ježišu!"
Zj 22,20