OSOBNÉ ÚDAJE

OSOBNÉ ÚDAJE

Vyhlásenie:

Všetky uvedené kontakty, mená, adresy, videá, záznamy, články na tejto webovej sránke, sú zverejnené so súhlasmi ich autorov.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, existujú tieto práva o ochrane osobných údajov: právo na prístup, právo na nápravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo  namietať. V prípade, že autor nechce byť ďalej akýmkoľvek spôsobom zverejnený na tejto webovej stránke, prosíme, aby svoje právo odvolali prostredníctvom e-mailu: poprad@casd.sk. Ďakujeme.