PROGRAM POBOŽNOSTÍ A ŠTÚDIA BIBLIE

Program

PROGRAM POBOŽNOSTÍ A ŠTÚDIA BIBLIE

Sobotné pobožnosti začínajú:

09:15 – začiatok rannej časti pobožnosti 

09:30 – štúdium sobotnej školy v malých skupinkách pre dospelých
09:30 – štúdium sobotnej školy v klube mládeže pre mladých
09:30 – štúdium sobotnej školy v detskom klube pre deti
10:45 – ukončenie rannej časti pobožnosti

11:00 – začiatok dopoludňajšej časti pobožnosti – song servis mládeže

11:15 – detský príbeh pre deti
11:30 – song servis mládeže
11:30 – kázanie
12:15 – ukončenie dopoludňajšej pobožnosti

Spoločný program.